Ce înseamnă, în fond, să fii român?

Simplist vorbind, s? te na?ti ?i s? tr?ie?ti ?n Rom?nia. Numai at?t? Nu! Acesta e doar ?nceputul. Apoi trebuie s? mai fii (?i s? te sim?i la modul asumat) urma?ul unor ilu?trii ?nainta?i (vezi figurile istorice, politice, religioase, artistice etc.). Nu e lucru pu?in.

?n plus, rom?nul e harnic ?i lene? deopotriv?. Depinde de om. Eu mai cred, conform arealului geografic autohton, c? ?i de zon?. Rom?nul e inteligent, ?ntreprinz?tor, de?tept ?i c?teodat? ?mecher (tot mai mult ?n ultima vreme… din p?cate). Se descurc? ?i asta nu e de bine… pe termen lung. Dac? nu se potole?te, o s-o ?ncurce. Oricum, ?tie s? fac? haz de necaz. E olimpiadist, cercet?tor, trofeist, cuceritor, inventator.

Rom?nul e poet ?i calf? deopotriv?. Se pricepe nemaipomenit la rime ?i ?uruburi dimpreun?. Rom?nul mai este omul naturii, e frate cu codrul, cu marea, cu muntele. Se ?mprietene?te u?or, iart? repede ?i uit?, dar fereasc?-te Dumnezeu s? te pui ?n calea lui atunci c?nd ?l apuc? “demonii”. Asta, probabil, pentru c? prin venele sale curge mediteranee?te (dar la N. de Dun?re) s?nge energic de roman. Avea dreptate istoricul c?nd spunea c? suntem ?o insul? de latinitate ?ntr-o mare slav??.

Rom?nul ?tie s? ?ndure, s? sufere, s? posteasc?, dar, oho, s? ?i petreac?, s? m?n?nce bineee. E f?cut pentru doin?… sau doina a fost f?cut? pentru el. Nu ?tiu.?Rom?nii de pretudindeni ?mp?rt??esc cu m?ndrie aceea?i istorie pentru c? vorbesc aceea?i limb? ?i inhabiteaz? de dou? milenii acelea?i p?m?nt ?i cer str?mo?e?ti.

Rom?nul e conservator ?i liberal ?n aceea?i m?sur?. Demarcarea, aici, o face v?rsta. Sau ?buletinul? rural, ori urban. Adopt? u?or un lifestyle nou, dar ?i opune la fel de u?or un set imuabil de valori statornicite ?n timp. Crede ?n libertate, ?n iubire, ?n familie, ?n Dumnezeu, ?n dreptul la via??. Mai pu?in ?n dreptul nen?scu?ilor la via??. ?i asta e teribil. Grozav. Autodistructiv. Chitan?a istoriei va ?nsuma valori enorme la articolul ?sta. Dar atunci c?nd ??i pune o dorin??, e de nest?vilit.

?i, a? ad?uga, ?n loc de final, rom?nul e nespus mai mult dec?t un exotic marginalizat european, e cre?tin. Drept m?ritor cre?tin. Crede ?n dreptul de a crede. C?nd se apleac? smerit ?n fa?a crucii lui Hristos, ??i vine ?n fire.

GPS-ul rom?nului pe timp de furtun? sau cer senin este Biserica, altarul, potirul. Iat? ce ?i confer? adev?rata identitate.

A?adar, la mul?i ani, Rom?nie! Oriunde te-ai afla.

0 0 votes
Article Rating