Prieteni, sunteți în pragul examenului maturității. Bacul vă bate tot mai strident la u?a existen?ei. A?i avut la dispozi?ie un an de zile pentru a ?nv??a (ba chiar patru), pentru a merge la medita?ii (op?ional), pentru a da simul?ri ?i teze cu subiecte de bac (obligatoriu).

V-a?i propus pe clasa a 11-a c? v? ve?i apuca, c? din septembrie ve?i pune burta pe carte. A?i ajuns ?n perioada eclatant? a Cr?ciunului ?i a?i zis c? dup? Anul Nou ve?i ?ncepe cu adev?rat… ?i de Pa?ti chiar a?i ?nceput. E doar un scenariu. Real pentru o sum? de elevi. Probabil majoritatea. Dac? te afli printre ei, sau ?i dac? nu, ??i recomand s? cite?ti ?n continuare. Sunt adev?ruri pe care le scriu din toat? inima av?nd convingerea c? v? vor fi de folos.
Vreau s? v? ?mp?rt??esc c?teva sugestii binevenite acum… pe ultimul metru. Am dou? atuuri: eu am trecut cu brio pe unde trece?i voi, mi-am luat bacul la vremea mea ?i, ?n plus, asist cu succes zeci de elevi (aproape ?n fiecare an) s? ?i-l ia ?i ei la r?ndu-le. Iat? 4 lec?ii vitale.

1. Porcul se ?ngra?? ?n… timp. M? refer la vremea de c?nd ?nc? era?i boboci. Lec?ie cu lec?ie. Oper? cu oper?. Concept cu concept. Test cu test. Sigur a?i avut la dispozi?ie un an ?ntreg pe clasa a 12-a. Ceilal?i profesori, cei mai cool din cancelarie, care nu predau materii de bac au l?sat-o mai moale. P?rin?ii v-au sprijinit. Unii chiar un investit ?n voi pentru ca mai t?rziu s? aduce?i profitul a?teptat ? un job bun, o pozi?ie social? respectat?. Ce mai? Stim? ?i admira?ie la capitolul imaginii familiei voastre. A?adar, a?i avut tot timpul din lume s? ?nv??a?i. Cu o zi ?nainte de probele scrise NU SE ?NVA??. Acum ne relax?m mintea ?i trupul ca s? d?m totul m?ine.

2. Nu intra?i ?n panic?. Vorbeam ieri cu C.V. – o elev? bun? care a decis c? trebuie s? vin? la consulta?ii. I-am sim?it tremurul din glas ?i furtunile din suflet ?n timp ?mi m?rturisea hiperbolic: ?Nu am ?nv??at nimic. Nu ?tiu nimic. Trebuie s? m? pun pe ?nv??at.? Iar asta cu trei zile ?nainte de examenul scris la rom?n?. E normal s? te ?ngrijorezi. Dar sentimentele de neadecvare, de neputin?? distorsioneaz? realitatea. Ca ?i ea, voi, prieteni, a?i ?nv??at (c?t a?i ?nv??at) ?i ?ti?i (c?t ?ti?i). Deci, nu v? stresa?i. Keep calm and go to BAC. Ve?i reu?i!

3. Preg?ti?i-v? mental ?i fizic. Privi?i-v? ?n oglind? ?i ave?i ?ncredere ?n voi. Sunte?i ?nzestra?i cu o ra?iune genial?, mai presus de orice microprocesor Intel. A?i depozitat ?n memorie concepte pe care va trebui doar s? le accesa?i la momentul potrivit. ?n cele trei ore vitale (pe care v? ?ndemn s? le folosi?i la maxim plec?nd ultimii din sal?). Merge?i la o plimbare ?n natur? cu o zi ?nainte. ?n?l?a?i-v? spiritul c?tre divin ?i ruga?i-v?. Cere?i ajutorul, apoi nu uita?i s? mul?umi?i. Dumnezeu nu e un tonomat de ?mplinit dorin?e cu monezile rug?ciunilor ruginite. E o Fiin?? vie. Sta?i aproape de El. Ve?i fi mai puternici. Dormi?i bine ?i trezi?i-v? odihni?i ?n diminea?a cu pricina. Face?i un du? revigorant. M?nca?i un mic dejun copios cu multe fructe ?i legume. Nu be?i Cola, nu m?nca?i ciocolat?: v? vor genera un strop de energie pe moment dup? care v? vor ?pleo?ti?. Voi ave?i un examen de trei ore. Lua?i cu voi ap? ?n sal?. E legal.

4. Lupta?i-v? ca s? atinge?i limita maxim?. ?ti?i? Exist? subiecte ?n care vi se cere redactarea unui num?r de cuvinte (60-100 / 150-300 / 600-900). Imagina?i-v? c? sunte?i sportivi de performan?a ?i ave?i de trecut proba de s?rituri peste bar?. Dac? te str?duie?ti s? sari la limita maxim?, vei dep??i garantat limita minim?. Dac? te lup?i s? realizezi cele 100/300/900 de cuvinte vei scrie f?r? doar ?i poate 60/150/600. ?n?elegi? Dar dac? de chinui s? atingi num?rul minim de cuvinte… poate ?l vei atinge, poate nu. ?i atunci pierzi punctaje pe redactare. ?inte?te sus! ?n plus, concentreaz?-te la ?nceput pe subiectele pe care le st?p?ne?ti. Asigur?-te c? ai treminat ceea ce ?tii cel mai bine. Nu ai vrea s? sune gongul ?i tu s? nu fi scris lucruri pe care le ?tiai. ?inte?te bine!
?n loc de concluzii… Ai c??tigat? Continu?! Ai pierdut? Continu?! Via?a nu se m?soar? ?.B ?i d.B (?nainte de Bac ?i dup? Bac). Bacul e doar o treapt?. Un popas. Un test. V? dau o veste tare: vor urma altele mai dificile. Acum ?ns? ?tiu, e ceea ce v? ?doare?. E prezentul pe care trebuie s? ?l dovedi?i (vorba basmului). ?i ve?i birui! Iar cei care au nevoie de ?nc? o ?ans?, ea exist?. ?n toamn?. Sper c? nu va fi nevoie. Dac? ai reu?it s? cite?ti p?n? la cap?t articolul acesta, sunt convins c? pentru tine nu va fi nevoie.

Doamne-ajut?!

0 0 votes
Article Rating