Hai s? vedem cum s? realiz?m un eseu de toat? isprava?

1. Cite?te cu aten?ie cerin?ele. E valabil pentru orice subiect sau examen. Aici vei vedea c? ?i se cer trei chestiuni de care trebuie s? ?ii cont ?n mod obligatoriu pentru a atinge punctajul maxim: s? respec?i structura discursului de tip argumentativ, s? ai con?inutul adecvat argument?rii pe tema dat?, s? respec?i normele limbii literare ?i precizarea privind num?rul de cuvinte. Limbaj prea greoi? ?l traduc ?n cele ce urmeaz?.

2. Concentreaz?-te pe ipotez?. Ce con?ine ipoteza? Dou? aliniate: ?n primul vei eviden?ia un adev?r general valabil despre tema ?n discu?ie, iar, ?n al doilea r?nd, ??i vei exprima opinia ?n leg?tur? cu aceasta. Adev?rul general valabil introduce evaluatorul ?n con?inutul eseului t?u. ?i te ajut? s? c?stigi c?teva linii. Po?i ?ncepe astfel: ?Este binecunoscut faptul c?…?, sau ?Se ?tie c?…?, sau ?Din cele mai vechi timpuri oamenii au ?n?eles c?…?. Apoi vei formula o opinie despre tem? ?ncep?nd un nou aliniat astfel: ??n opinia mea…?, sau ?Eu cred c?…?, sau ?Eu consider c?…?. Aici este foarte important urm?torul lucru ? trebuie s? inserezi cele dou? argumente care vor constitui baza eseului t?u prin, hai s? le spunem a?a, titlurile lor. Cu alte cuvinte vei condensa cele dou? argumente ?n dou? cuvinte sau expresii legate de conjunc?ia ??i?. A?a, ca s? fie vizibile! Asta ?nseamn? cu nu te apuci repede s? scrii, ci te g?nde?ti dinainte la ?ntreg eseul, ??i faci o schi?? mental? (sau pe ciorn?) si rezumi argumentele ?n ultima parte a ipotezei. O s? ??i ar?t un exemplu la final c? s? ?n?elegi mai bine.

3. Dezvolt? argumentele. Sunt dou?. De obicei. Probabil c? tot dou? vor fi o bun? bucat? de timp de acum ?ncolo. Odat? le vor schimba ei. E bine s? le introduci prin: ??n primul r?nd…?, ??n al doilea r?nd…? sau ?Un prim argument ar fi…?, ?Un al doilea argument ar fi…?. Nu ??i recomand s? apelezi la ?Pe de o parte…?, ?Pe de alt? parte…? pentru c? asta ar ?nsemna c? ai un argument ?i un contraargument. Ce ?nseamn? argumentare? Aten?ie! Unii elevi continu? s? emit? opinii. P?reri. De parc? ei ar fi ni?te guru ai filosofiei, ni?te erudi?i ai ?tiin?elor sau te miri ce Steve Job?i ai informaticii sau ai antreprenoriatului. Nu. E nevoie de argumente. Repet, ce ?nseamn? argumentare? Patru chestiuni: explica?ii, exemple, ilustra?ii ?i, dac? ?tii, citate. Explica?iile problematizeaz? argumentul, dar nu sunt de ajuns. Este absolut necesar s? oferi exemple: din literatur? (ar fi ideal), din ?tiin?e, din istorie, din sport sau alte domenii, din via?a cotidian? sau chiar din propria-?i via??. Cel mai bun exemplu este exemplul personal. Nu uita de ilustra?ii care nu sunt dec?t compara?ii, alegorii sau povestioare care pot s? ??i sus?in? argumentul t?u. Iar dac? ai la ?ndem?n? ?i un citat dintr-o personalitate ?n domeniu, ei acesta-i cirea?a de pe tort. ?n orice caz, fii onest. Nu ?ncerca s? fabrici un citat din te miri ce scriitor neo-zeelandez sau om de ??iin?? coreean. Nu ??i po?i ruina eseul mai tare dec?t printr-o minciun?. Ce crezi, profesorii nu vor avea curiozitatea de a da un search pe google ?n leg?tur? cu fake-urile astea? Ba da. A?a c? fii atent la ceea ce creezi.

4. Formuleaz? concluzia. ?ncheie ?n for??. Las? o impresie de final puternic?. De mare scriitor. Cum? Nu doar relu?nd ipoteza ?n mod nunan?at, ceea ce este chiar necesar; nu doar rezum?nd argumentele, ceea ce este important; ci folosind o interoga?ie retoric?, o invoca?ie ?n genul ?Cum nu vii tu ?epe? Doamne!??, o exclama?ie f?r? drept de apel sau un joc de cuvinte. A?a demonstrezi c? ai stil. Concluzia trebuie introdus? printr-un nou aliniat (al cincilea dup? structura pe care ?i-o propun) cam a?a: ??n concluzie…?, sau ?Prin urmare…?, sau ?Deci…?, sau ?A?adar…? sau, dac? mai ai nevoie de cuvinte, ?Av?nd ?n vedere cele enun?ate mai sus…?.

5. Respect? tehnica redact?rii. Eseul t?u trebuie s? fie corect, coerent, cursiv ?i conving?tor. ?n ordinea aceasta. De aceea, te rog s? fii atent la corectitudinea celor afirmate d.p.d.v. gramatical, dar mai ales logic. Folose?te conectorii specifici textului argumentativ: consider c?, cred c?, astfel, spre exemplu, a?adar, ?n schimb, pentru c?, deoarece, dar, ?ns?, totu?i, deci etc. Dup? cum am spus mai spus, respect? structura: ipotez?, argumentare, concluzie. ?i p?streaz? echilibrul ?ntre componente. Nu trebuie s? ai un argument de cinci r?nduri ?i cel?lalt de zece. Abordeaz? un tip de exprimare adecvat discursului argumentativ: nu trebuie s? vorbe?ti nici ca ?n spatele blocului, nici ca la Academie. Fii rezonabil. ?ncearc? sa evi?i cuvintele prea savante c?nd nu-?i au locul precum ?i cacofonii sau repeti?ii. Cite?te, recite?te, corecteaz? textul produs. A, un un ultim lucru: ?ncearc? s? atingi num?rul maxim de cuvinte. Astfel ?l vei dep?si cu siguran?? pe cel minim.